Digitalisaatio mahdollistaa turvallisen ja entistä sujuvamman liikenteen

Julkaisuaika:05-02-2021
Jaakko Leppänen, operatiivinen johtaja, Dynniq YSP Oy

Jaakko Leppänen vastaa palveluista, ohjelmistoista ja automaatioratkaisuista Dynniqin YSP:ssä.

Digitalisaatio tuo esiin Dynniqin vahvuuden, joka on ohjelmistojen, automaation ja prosessiosaamisen muodostaman ketjun hallinta kentältä pilvipalveluun. Sama ketju toimii, olipa kyse maantietunneleiden automaatiosta tai vedenpuhdistamon ohjaamisesta, kuvaa palveluliiketoiminnan kehittämisestä vastaava uusi operatiivinen johtaja, Jaakko Leppänen.

Hyvää vauhtia digitalisoituva liikenne innostaa Dynniqin palveluliiketoiminnan kehittämisestä vastaavaa Jaakko Leppästä. Digitalisaatio vaikuttaa niin, että hyödynnettävää dataa kerätään yhä enemmän paitsi kaupunkien katujen ja maanteiden varrelta, myös suoraan ajoneuvoista. 

Leppänen kuvaa tätä kaikkea eräänlaiseksi digitaaliseksi kaksoiskappaleeksi, joka kehittyy reaalimaailman väylien, järjestelmien ja ajoneuvojen sekä niiden kuljettaman tavaravirran rinnalle.

”Tätä digitaalista, ajantasaista kaksosta voidaan käyttää reaalimaailman optimointiin ja tehostamiseen. Sen avulla voimme tuottaa ihmisille palveluita pienemmällä ympäristökuormituksella. Erityisen kiinnostavaa on kaupunkien kehittyminen, mutta pitkien välimatkojen maassa älykkäät ratkaisut on tuotava myös tuotannon kannalta olennaisille haja-asutusalueille”, Leppänen pohtii.

Käytännön esimerkkejä datan hyödyntämisestä ovat vaikkapa kaupunkiliikenteen etuisuuspalvelut. Hälytysajoneuvojen lisäksi myös raskaalle liikenteelle voidaan antaa etuisuuksia liikennevaloissa, jolloin tavaraliikenne soljuu eteenpäin sujuvammin, pysähdyksiä tulee vähemmän, polttoainetta säästyy ja ympäristökuormitus pienenee. 

Viime elokuussa Dynniqissä työnsä aloittanut Jaakko Leppänen johtaa noin 30 hengen tiimiä, joka työskentelee erityisesti tietoliikenteeseen ja järjestelmien ylläpitoon liittyvien tehtävien parissa. Tehtäviin kuuluu käytännössä ict-järjestelmien kehitystä, huoltoa ja ohjelmistotyötä. 

”Osaava tiimi, toimiva laatujärjestelmä, hyvin organisoitua toimintaa”, aiemmin muun muassa Qvantelin ja Digian palveluksessa työskennellyt pitkän linjan ohjelmistoammattilainen kuvailee työyhteisöä. 

Kriittisen infran hallinta vaatii osaamista

Leppänen muistuttaa, että kuluttajille suunnatuilla ratkaisuilla pystytään hallitsemaan yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Teollisuuden, liikenneinfran, kunnallistekniikan ja monien muiden yhteiskunnan ja tuotannon digitaalisten palveluiden perusratkaisut on pystyttävä tuottamaan ammattimaisesti ja tasalaatuisina – ja myös korjaamaan nopeasti, jos jokin komponentti vioittuu. Digitalisaatio vaatii nopeita toimia.

”Jos rekka kaataa valopylvään ja sähkökaapin, niin pitää tietää, mistä on tuotu sähkönsyöttö liikennevaloille, missä seuraava sähkökaappi on, mitä logiikoita sinne on ohjelmoitu, mikä firmware laitteissa on, ja tuleeko yhteyspisteeseen valokuitu vai käytetäänkö siellä 5G-antenneja. Näihin järjestelmiin pitää myös pystyä tekemään muutoksia tehokkaasti. Tällaisten perusinfran teknisten palveluiden ylläpidossa ja automatisoinnissa meidän osaamistamme tarvitaan yhä enemmän”, Leppänen kertoo. 

Perusinfran hallintaan ja automaatioon liittyvää osaamista Dynniqiltä löytyykin – ja esimerkiksi anturiosaamisen kaltaisia kykyjä, jotka puuttuvat useimmilta ohjelmistoyrityksiltä. 

”Digitaalisen ja reaalimaailman yhdistäminen on it-alalle mielenkiintoinen mahdollisuus. Minä pyrin tuomaan tähän kehitykseen paitsi it- ja automaationäkökulmaa, myös tekoälyn sovelluksia ja edelleen kaiken tämän kaupallistamista palvelubisnekseen”, neuroverkkoteknologioihin perehtynyt Leppänen jatkaa. 

Digitalisaatio kasvattaa mikropalveluarkkitehtuurin merkitystä 

Mitä osaamista toimialalla seuraavaksi tarvitaan? Pilvipalvelut ja IoT (internet of things eli esineiden internet) ovat suuren datan keräämisessä ja käsittelyssä olennaisia työkaluja, mutta jatkossa Leppänen uskoo mikropalveluarkkitehtuurin osaamisen merkityksen kasvavan. 

Mikropalveluarkkitehtuuri on ohjelmistosuunnittelun palvelumalli, jossa sovelluskokonaisuus on hajautettu ja jaettu itsenäisiksi prosesseiksi, usein eri palvelimille tai pilvipalveluihin. 

”Oleellista on ymmärtää, miten pilvessä olevia palveluita voidaan hyödyntää, ja miten eri palvelut sidotaan toisiinsa. Dynniqin vahvuus on iot-maailman täyskäsi – ohjelmistojen, automaation ja prosessiosaamisen muodostaman ketjun hallinta kentältä pilvipalveluun – olipa kyse teollisuudesta, maantietunneleiden automaatiosta tai vedenpuhdistamon ohjaamisesta”, Leppänen luettelee.