Liikennevirtaan mukautuvat liikennevalot ovat jo täällä

Julkaisuaika:06-04-2021

Liikennevalot

Liikennevalot voidaan ohjelmoida antamaan etuisuuksia hälytysajoneuvojen lisäksi esimerkiksi joukkoliikenteelle ja pyöräilijöille. ImFlow-järjestelmä tekee valoista mukautuvat, ja valoissa odottelu, tyhjäkäynti ja saasteet vähenevät.

Tampereen ydinkeskustassa on käytössä jo toistakymmentä valoristeystä, jotka hyödyntävät Dynniqin ImFlow-ohjausjärjestelmää. Liikenne kulkee entistä jouhevammin ja turvallisemmin.

”ImFlow-järjestelmän perusajatus on se, että se mukautuu liikenteeseen. Järjestelmä kerää tiedon koko alueelta, tunnistaa ajoneuvot tiehen upotetuilla ilmaisimilla ja laskee, miten liikennettä olisi parasta ohjata”, kuvaa liiketoimintajohtaja Tuomo Eloranta Dynniq Finlandin Liikennevalot ja älykäs liikenne -yksiköstä.

Käytännössä ImFlow hyödyntää algoritmejä laskeakseen optimaalisen liikennevirran ja päättelee tästä vihreiden valojen keston. Tämä vähentää aikaa, jonka autot kuluttavat risteyksissä tyhjäkäynnillä valojen vaihtumista odotellessaan.

Muutokset haastavat valo-ohjauksen

Tavalliset liikennevalot ohjaavat liikennettä ennalta laadittujen suunnitelmien perusteella. Liikennetilanne vaikuttaa valojen ohjaukseen jossain määrin, mutta suunnitelmat perustuvat ennusteeseen tulevaisuuden liikennemääristä ja ruuhka-ajoista.

”Tämä toimii ihan hyvin, jos kukaan ei muuta kauppakeskusten aukioloaikoja tai rakenna uusia asuinalueita, ja liikenteessä ei tapahdu muitakaan suuria muutoksia”, Eloranta toteaa.

Tampereella esimerkiksi raitiotien rakentaminen vaikutti järjestelmän käyttöönottoon, sillä se muuttaa koko liikennejärjestelmää. Ratikkareitin varrelle saadaan uusia valoristeyksiä, minkä jälkeen kaikkiaan 35 risteystä on ImFlow’n alueellisen ohjauksen piirissä.

Hälytysajoneuvot ja joukkoliikenne ensin 

ImFlow-järjestelmällä liikenteen ohjaukseen voidaan vaikuttaa aktiivisesti. 

”Voidaan esimerkiksi painottaa mallille, että tärkeä on, että rekat eivät joudu pysähtymään, koska silloin tulee paljon päästöjä. Tai ei haluta, että jalankulkijat joutuvat odottamaan pitkään. Painotuksia voi olla useita, ja niiden keskinäistä tärkeyttä voidaan säätää”, Tuomo Eloranta kertoo.

Tampereella hälytysajoneuvot menevät muiden edelle, ja niiden jälkeen tulevat raitiovaunut, bussit ja pyöräilijät. 

”Tämän voisi tehdä vanhemmallakin järjestelmällä, mutta hankaluus tulisi vastaan, kun liikennevalo-ohjausta pitäisi muuttaa”, Eloranta tarkentaa.

Älykäs liikennevalojärjestelmä siis säätää itse itseään. Se myös kerää tietoa, jota voisi hyödyntää monin tavoin.

”Esimerkiksi kaupungin valaistusta voisi säätää liikennemäärien perusteella”, Eloranta kuvaa.

Kuopioonkin älykkäitä valoristeyksiä

Dynniq toteuttaa myös Kuopioon, Savilahden alueelle 21 risteystä, joihin tulee mukautuva, alueellinen liikennevalo-ohjaus.

Tavalliseen valo-ohjaukseen verrattuna ImFlow maksaa itsensä takaisin jo jos liikennevaloihin joudutaan tekemään ohjelmallisia muutoksia kaksi kertaa, sillä liikennesuunnittelijan työ maksaa, samoin ohjelmointilogiikan muuttaminen paikan päällä. Tämän lisäksi joustavampi liikenteenohjaus vähentää päästöjä, lisää liikenneturvallisuutta ja säästää liikkujien aikaa. 

”ImFlow’ssa kaupunki voi myös muuttaa painotuksia joustavasti: mukautuvan järjestelmän liukusäätimet antavat entistä enemmän liikennepoliittisia ohjausmahdollisuuksia kaupungeille myös liikennevalo-ohjauksessa”, Eloranta toteaa.

Avoin rajapinta mahdollistaa eri toimittajat

Dynniqin ImFlow-järjestelmään voi kytkeä myös muiden laitetoimittajien liikennevalokojeita, joten kaupungit voivat halutessaan ostaa kojeita eri toimittajilta.

”Ohjausjärjestelmä on siis toimittajariippumaton; liikennevalomaailmassa tällaiset avoimet rajapinnat ovat uusia”, Eloranta toteaa.

Hänen mukaansa vanhentuneilla liikennevaloilla on myös turvallisuusvaikutuksia. 

”Huono valo-ohjaus voi lisäksi saada ihmiset ajamaan päin punaisia, mikä vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen, tulee vaaratilanteita.”

Liikennevalot auttavat vähentämään saasteita ja vaaratilanteita 

ImFlow’lla on myös selvät ympäristöhyödyt. Rekat ja muu liikenne eivät seiso turhaan jonoissa tyhjäkäynnillä, tuottaen hiilidioksidipäästöjä. 

ImFlow on käytössä jo kuudessa eri maassa 50 asiakkaalla.

Tanskan pääkaupunki Kööpenhamina pyysi Dynniq Mobilityä päivittämään kaupungin liikennevalot ImFlow-järjestelmään vuonna 2020, koska kaupungin haitallisista päästöistä 90 prosenttia on peräisin liikenteestä. Kööpenhamina pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Liikennejärjestelmien markkinajohtajana Dynniq Mobility haluaa varmistua siitä, että asiakkaat pysyvät kehityksen kärjessä.

Kööpenhaminassa ImFlow on jo vähentänyt ruuhka-aikoina keskimääräistä viivytysaikaa (sekunneissa) 10 prosenttia autoilla ja 21 prosenttia busseilla. 

Teksti: Saga Wiklund

Lisätietoa: Dynniq Finlandin yhteystiedot