V2I (vehicle-to-infrastructure) communicatie

Onze manier om u voor te bereiden op de toekomst

Voertuigen zijn steeds meer met elkaar verbonden. Auto’s ‘praten’ via mobiele netwerken met andere auto’s (V2V), met transportinfrastructuur (V2I) zoals verkeerslichten, met smartphone-dragende voetgangers en fietsers en met datacenters. V2I (Vehicle to Infrastructure)-communicatie maakt gebruik van technologie waarmee voertuigen kunnen communiceren met het verkeerssysteem om hen heen dat van invloed kan zijn op het voertuig, en vice versa. De belangrijkste drijfveren voor V2I zijn verkeersveiligheid, verkeersefficiëntie en energiebesparing.

Een communicatietechnologie die binnen Europa is gestandaardiseerd door de automobielindustrie is Wifi-11p, de standaard voor korteafstandcommunicatie. Deze vorm van coöperatieve communicatie is te vergelijken met de traditionele Wifi, maar met zeer snelle insteltijden. Deze standaard wordt gebruikt tussen auto’s om bijvoorbeeld urgente informatie te delen, zoals remacties. Road Side Unit’s (RSU’s) aan de kant van de weg, bijvoorbeeld bij verkeerslichten, kunnen met deze voertuigen communiceren met behulp van dezelfde standaard. Weggebruikers hebben baat bij het ontvangen van informatie over bijvoorbeeld tijd tot rood en tijd tot groen, snelheidsadvies en algemene berichten, zoals waarschuwingen voor wegwerkzaamheden, gladde wegen of wild (zoals herten, wilde zwijnen…etc.). Wegbeheerders zijn gebaat bij het ontvangen van gegevens van individuele voertuigen op de weg. Deze gegevens worden gebruikt om de doorstroming, de verkeersveiligheid en de uitstoot te voorspellen en te verbeteren. Sommige van deze diensten kunnen ook worden doorgestuurd naar smartphones in voertuigen die verbonden via mobiele communicatie, waardoor de gebruikersgroep wordt uitgebreid.

Verbonden en coöperatieve dienstverlening

Wij leveren Road Side Units (RSU’s) aan wegbeheerders om te communiceren met coöperatief verkeer. RSU‘s kunnen worden beheerd met ons Connected and Cooperative Services Platform (CCSP). CCSP faciliteert de geografische informatiestroom tussen RSU’s en verkeersmanagementcentra. Berichten van verkeersmanagementcentrales worden naar de juiste RSU’s gestuurd, zodat de juiste gebruikers op het juiste moment waarschuwingsberichten ontvangen om zo bijvoorbeeld kop-staartbotsingen te voorkomen of voor wegwerkzaamheden te waarschuwen. In omgekeerde richting ontvangt het CCSP-gegevens van voertuigen die met andere RSU’s of de verkeersmanagementcentrale kunnen worden gedeeld. Een voorbeeld hiervan is een hulpverleningsvoertuig dat zijn positie via een nabijgelegen RSU doorgeeft aan het CCSP. CCSP geeft deze informatie door aan andere RSU’s in de omgeving. De informatie wordt vanuit het voertuig gecommuniceerd via een On Board Unit met Wifi-11p of mobiele apps.

Bewezen ecosysteem

Wij zijn vanaf het prille begin betrokken bij diverse Europese projecten op het gebied van coöperatieve technologie en hebben bijgedragen aan de standaardisatie en implementatie van de Europese referentiearchitectuur voor C-ITS. De werking, beveiliging, toepassingsgebieden en koppelvlakken met bestaande systemen worden momenteel op verschillende plekken in de praktijk getoetst in Europese samenwerkingprojecten, zoals InterCor, Aurora, C-Mobile en C-Roads.