Snelwegsystemen

Beheer en onderhoud snelwegsystemen

Snelwegsystemen, zoals matrixsignaalgevers, rijstrooksignalering, tunnelsystemen en wegkantstations, zorgen voor een optimale en veilige doorstroom op de Nederlandse snelwegen. Al jaren is Dynniq actief in het aanleggen, beheren en onderhouden van snelwegsystemen. Bovendien gebruiken we onze ruime ervaring om klanten te adviseren over het gebruik en onderhoud van diverse snelwegsystemen.

Preventief onderhoud

We vinden het belangrijk dat de systemen zo lang mogelijk meegaan en we mogelijke problemen voor zijn en deze anders zo snel mogelijk signaleren. Daarom voeren we preventief onderhoud op locatie uit. We kijken letterlijk ‘in de kast’ om te zien of alles nog naar behoren werkt, er geen ongewenste bewoners zijn en er geen schade of slijtage is. Vooraf loggen we op afstand in in de systemen om bijvoorbeeld de status van de lussen op te kunnen vragen. Indien nodig kunnen we dan tijdens de onderhoudsronde extra aandacht geven aan het lusmeetcircuit en de oorzaak van de fouten. Zo voorkomen we storingen aan het gehele systeem door onmerkbaar falen.

Daarnaast gebruiken we de metingen en analyses die we op locatie maken om te adviseren over het vervangen van materiaal of om proactief eigen onderdelen te vervangen. Diezelfde metingen en analyses gebruiken we om storingen te voorkomen of op te lossen.

Storingen

Storingen worden volgens de afspraken uit de Service Level Agreement opgepakt. Via onze ServiceDesk kunnen storingen worden gemeld en vragen worden gesteld over het gebruik van de snelwegsystemen. Een storing wordt vervolgens doorgezet naar een van onze field engineers. Die logt eerst op afstand in om te achterhalen of hetzelfde gedrag waargenomen wordt in het systeem. Indien nodig wordt extra informatie opgevraagd om de oorzaak van de storing te achterhalen. Vervolgens wordt de storing op afstand of op locatie opgelost. Zo kunnen we snel schakelen en houden we de doorlooptijd kort. Via onze ServiceDesk is de status van de storingsafhandeling en de uitgevoerde werkzaamheden op te vragen.