Liikennevalot ja älykäs liikenne

Dynniq pystyy tarjoamaan kaikki liikenteen ohjauksessa tarvittavat komponentit: liikennevalokojeet ja liikennevalo-opastimet, erilaiset sensorit ja tutkat sekä painonapit. Erikoisosaamistamme ovat liikenteen ohjauksen adaptiiviset järjestelmät, jotka yhdistävät eri lähteistä saatavan datan sujuvan liikenteen mahdollistamiseksi.

Tarjoamme myös liikennevalojärjestelmien huollon ja ylläpidon sekä liikennevalojen keskusjärjestelmät. Kehittyneillä järjestelmillämme pystymme tuottamaan liikenteen hallinnan, suunnittelun ja tilastoinnin tueksi sekä ajantasaista liikennetietoa että pitkän aikavälin tunnuslukuja. Omien ratkaisujemme ansiosta takaamme kaikille tuotteille niiden elinkaaren mittaisen tuen ja kehitysmahdollisuudet.

Älyliikenne yhdistää liikennevalot ja autot

Liikennevalojärjestelmän elinkaari on pitkä, joten tämän päivän ratkaisuissa on varauduttava myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Älyliikenteen tuo arkiseen liikenteeseen uusia mahdollisuuksia helpottamaan liikennettä ja lisäämään turvallisuutta. Tavoitteena on liikenteen sujuvuutta parantamalla säästää energiaa sekä vähentää päästöjä ja melua. Tähän voidaan päästä esimerkiksi vähentämällä turhia pysähdyksiä tai suosimalla joukkoliikennettä liikennevaloissa.

Uudet eurooppalaiset henkilöautot pystyvät jo kommunikoimaan Dynniqin liikennevalojärjestelmien kanssa, jolloin auto opastaa kuljettajaa ajamaan seuraaviin liikennevaloihin sopivalla nopeudella. Dynniqin järjestelmät tukevat autoissa käytettävää lähialueiden tietoliikenteen ITS G5 -teknologiaa (WiFi-11p).

FlowNode liikennevalojen ohjauskoje

FlowNode on joustava ja helposti päivitettävä uuden sukupolven liikennevalojen ohjauskojejärjestelmä, jonka avulla risteyksien liikennevirtoja hallitaan turvallisesti ja tehokkaasti.

FlowNode täyttää tuoreimmat liikennevalolaitteita koskevat kansainväliset standardit ja avoimiin standardeihin perustuvat rajapinnat mahdollistavat liikennevalokojeen saumattoman kytkeytymisen kolmansien osapuolien keskusjärjestelmiin. FlowNode-ohjauskoje voidaan littää osaksi Dynniqin FlowSense-pilviarkkitehtuuria ja kytkeä osaksi muita pilvipohjaisia palveluita tietoturvallisesti. Ohjauskoje täyttää myös ISO 27001 standardin tietoturvavaatimukset

ImFlow liikenteen hallinta

ImFlow on joustava liikenteenhallintajärjestelmä, joka tekee kaupunkiliikenteestä turvallisempaa, nopeampaa ja puhtaampaa. Uusimpien ohjausalgoritmien avulla optimoidaan ja ennakoidaan jatkuvasti liikenevalojen tilaa.

ImFlow mahdollistaa liikenteen hallinnan liikennepoliittisten päätösten perusteella. Tavoitteena voi olla esimerkiksi ympäristöhaittojen minimointi, sujuva liikenne pääväylillä tai julkisen tai kevyen liikenteen suosiminen.

ImFlow-ohjelmistoalusta tarjoaa käyttöön kolme ensisijaista ohjausmallia liikennevirtojen optimoimiseksi. Järjestelmää on helppo hallita ja ohjauksen voi sovittaa joustavasti tavoitteiden mukaiseksi.

  • Mukautuva optimointi: algoritmi optimoi liikennevirran reaaliaikaisen liikennemäärän perusteella ja ennustaa lähitulevaisuuden liikennetilanteita. Tilannetieto mahdollistaa välittömän reagoinnin liikenteen ja sään muutoksiin.
  • Paikallinen optimointi: algoritmi optimoi liikennevirran senhetkisen liikennetilanteen perusteella. Liikennevalojen vihreät ajat säädetään reaaliaikaisen liikenteen määrän mukaan.
  • Vihreän aallon optimointi: algoritmi optimoi useamman risteyksen liikenteen luodakseen vihreän aallon yhdelle tai useammalle reitille.

Dynniq FlowSense Service Platform

Innovatiiviset liikkumisratkaisumme optimoivat liikennevirrat, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden.

Yhteyshenkilö: Tuomo Eloranta
tuomo.eloranta@dynniq.com
040 540 5292