Partnership Talking Traffic

Steden en gemeenten zien zich gesteld voor steeds grotere uitdagingen. De drukte neemt toe en de wensen van burgers en bedrijven veranderen. Door het groeiende aantal inwoners in de stad staat onze mobiliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid onder druk. Burgers raken steeds meer gewend aan de manier waarop technologie hun leven makkelijker maakt en verwachten dat ook van hun leef- of werkomgeving.

Smart Mobility

Gelukkig hoeft technologie geen spelbreker meer te zijn bij het optimaal inrichten van infrastructuren in of tussen steden. Sterker nog, technologie biedt nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor bijvoorbeeld een efficiënte doorstroming van het (vracht)verkeer om de CO2-uitstoot in de stad te minimaliseren.

Denk eens aan verkeerslichten die rekening houden met de snelheid van degene die wacht op het groene licht. Bijvoorbeeld fietsers die willen oversteken op gevaarlijke kruisingen of het beter laten doorstromen van vrachtwagens die de stad in willen. Maar denk ook aan het creëren van een vrije doorgang voor hulpdiensten, of aan het openbaar vervoer dat je, door betrouwbare en nauwkeurige detectiesystemen, veilig en op tijd op kantoor brengt. De techniek die deze slimme mobiliteit mogelijk maakt, is al ontwikkeld binnen het landelijk samenwerkingsverband Talking Traffic.

Wat is Talking Traffic?

Wij maken deel uit van het partnership Talking Traffic: samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, regionale en lokale overheden en zo’n twintig nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector werken we aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen.

Het doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Nederlandse wegennet te verbeteren door realtime informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Onderzoek wijst namelijk uit dat als verkeerslichten niet goed zijn afgesteld dat dit jaarlijks zo’n €90 miljoen aan maatschappelijke schade oplevert. Met de intelligente verkeerslichten (iVRI) uit het Talking Traffic programma kan het verkeer slimmer geregeld worden. Dit jaar is de verwachting dat ongeveer 1200 traditionele verkeersregelinstallaties (VRI) omgezet worden naar iVRI’s. De bedoeling is dat de komende jaren de overige VRI’s (in totaal 5500 in Nederland) worden aangepast.

Wat is een iVRI?

De komende jaren worden alle verkeerslichten in ons land vervangen door de slimme variant. Deze iVRI’s zenden niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers, maar zijn ook in staat om data te ontvangen en daarop de verkeersregeling aan te passen. Intelligente verkeersregelinstallaties weten dus niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ‘zien’ ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en welk tijdstip. Ze zijn daarmee in staat om op de actuele situatie in te spelen. Gemeentes gebruiken deze technieken bijvoorbeeld om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen bij verkeerslichten. Hiervoor is het nodig dat de voertuigen via een mobiel apparaat – bijvoorbeeld een smartphone, navigatiesysteem of on-board unit – voortdurend ‘connected’ zijn met de aanwezige iVRI’s om het verzenden en ontvangen van realtime informatie mogelijk te maken.

Bekijk waar iVRI’s zijn gepland en waar ze al gerealiseerd zijn.

Deze video laat zien hoe de communicatie tussen voertuig en verkeerslicht werkt:

Lees hier meer over onze smart mobility oplossingen.