Liikenteen ohjauksen sovellukset

Tie- ja katuverkon kapasiteetin optimointi

Väylien ruuhkaantuessa matka-ajat kasvavat. Mahdollisuudet infrastruktuurin laajentamiseen ovat rajalliset, koska monissa paikoissa ei ole tilaa uusille tiejärjestelyille tai muutosten kustannukset olisivat liian korkeat. Onko tarjolla vaihtoehtoja? Kyllä!

Teiden ja katujen olemassa olevaa kapasiteettia voidaan hyödyntää tehokkaammin. ImFlown avulla voidaan liikennetilanteesta riippuen käyttää erilaisia ohjaustapoja. Hyödyntämällä liikenneväylien olemassaolevaa kapasiteettia älykkäämmin voidaan tehokkuus optimoida eikä suuria investointeja tarvitse tehdä.

Kuinka ImFlow toimii?

ImFlow on ohjelmistoalusta, joka koostuu ITS-sovelluksesta ja ohjausalgoritmeista, jotka laskevat sekunnin välein kuinka kauan liikennevaloissa näytetään vihreää valoa. ImFlow’n optimointiin ei tarvita keskusyksikköä. Valinnainen liikennekeskus antaa käsityksen risteysten liikennesuoritteista.

Tavoitteisiin perustuvaa liikenteen ohjausta

ImFlow’n filosofiana on luoda mahdollisuus ohjata liikennettä valittujen tavoitteiden ja periaatteiden perusteella. Liikennepoliittiset tavoitteet ja reunaehdot muodostavat perustan ohjaukselle. Optimoinnissa voidaan huomioida ympäristö, pääväylien liikenteen sujuvuus, julkisen liikenteen priorisointi tai pyöräily. Kun liikennepoliittiset tavoitteet on syötetty järjestelmään ei yksityiskohtaisia parametrejä ei tarvita, vaan käytettävissä on yksinkertainen liukusäädin. ImFlow on siis sekä asiantuntijoiden että päättäjien käytettävissä.

Yhdistetyt säännöt / modaliteeetit

ImFlow on täysimittainen ITS-sovellus, joka pystyy hyödyntämämään myös liikenteen käyttäjiltä saatavaa tietoa. Näiden lisätietojen kuten  tarkemman sijainnin ja nopeuden perusteella ImFlow optimoi liikennevirtaa entisestään. ImFlow jakaa dataa edelleen tienkäyttäjille, jotka voivat esimerkiksi sovittaa ajonopeutensa liikennevalojen vihreään aaltoon. Tavoitteista riippuen voidaan ottaa käyttöön erilaisia yhdistettyjä menettelytapoja:

  • Hälytysajoneuvoille asetetaan ehdoton etusija
  • Julkiselle liikenteelle ja kuorma-autoille asetetaan ehdollinen etusija
  • Saattueessa ajavat rekat (platooning) asetetaan etusijalle, jotta saattue ei katkea (EcoDriving-käyttö)
  • Jalankulkijat ja pyöräilijät (pyöräilijäryhmät) saavat pidemmän vihreän jakson tai valot vaihtuvat vihreiksi aiemmin

Näiden sovellusten avulla ImFlow edistää kaikenlaisen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

ImFlow käytännössä

Lue täältä kuinka ImFlow paransi liikenteen sujuvuutta ja saavutettavuutta Denverissä