Smart Mobility kevyelle liikenteelle

Vilkkaat risteykset ovat monesti hankalia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Varsinkin hitaammin liikkuvilla jalankulkijoilla on vaikeuksia pysyä mukana kaupungin hälinästä. Älykkäiden tekniikoiden avulla myös kaupunkien kevyt liikenne soljuu sujuvammin. Älykkään liikkuvuuden prioriteettipalvelujemme avulla vihreä valo syttyy tarvittaessa aikaisemmin jalankulkijoille ja pyöräilijöille ja he ehtivät ylittää kadun turvallisesti.

Met slimme technologieën hebben wegbeheerders de mogelijkheid om specifieke weggebruikers op specifieke kenmerken te prioriteren en wel of geen voorrang te verlenen en zo een veilige, optimale doorstroming te creëren. Voertuigen worden gekoppeld aan intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en een platform dat voertuigen verbindt met de verkeersregelinstallatie. Vanuit ditzelfde platform kunnen kwetsbare voetgangers, zoals slechtzienden of mensen die slecht ter been zijn, langer groen licht krijgen. Fietsers, die zonder te stoppen willen doorfietsen op weg naar werk of school, kunnen op belangrijke fietstrajecten ook langer groen licht krijgen.

Het standaard verlengen van de groentijd heeft als nadeel dat dit ten koste gaat van de doorstroming op kruispunten. Onze Smart Mobility prioriteit service voor voetgangers en fietsers biedt uitkomst: alleen voetgangers en fietsers die het echt nodig hebben krijgen langer groen licht. Hiervoor download men een applicatie op de smartphone, CrossWalk voor voetgangers en CrossCycle voor fietsers. De applicatie werkt op basis van GPS-lokalisatie met naderingsalgoritme. Als een voetganger of fietser op een specifiek kruispunt prioriteit krijgt en hij nadert dit kruispunt wordt bij de verkeersregelinstallatie een prioriteit verzoek ingediend en wordt de groentijd verlengt. De telefoon kan ondertussen veilig in de jas of tas blijven. Het gebruik van de applicatie is volledig anoniem, er worden geen identiteitsgegevens gekoppeld. De app dient puur als detectiemiddel.

Veilig en makkelijk oversteken voor (groepen) fietsers

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets als gezond, milieuvriendelijk vervoermiddel. Ook gemeenten zien vanuit milieuoogpunt graag meer fietsen en minder auto’s op de weg. Onze prioriteit service voor fietsers, CrossCycle, maakt fietsen veilig en leuk zonder dure ingrepen in de infrastructuur. Na het downloaden van de app CrossCycle, is de app actief zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. Als een fietser een kruispunt nadert, wordt de groentijd zoveel mogelijk verlengt of springt het verkeerslicht eerder op groen, zodat de fietser niet hoeft te stoppen. Het systeem kan groepen fietsers, bijvoorbeeld scholieren of wielrenners, detecteren en indien gewenst prioriteit geven op het overige verkeer. Het is mogelijk voor derden partijen om de CrossCycle-oplossing te integreren in een eigen dienst of app voor fietsers.

Veilig oversteken voor kwetsbare doelgroepen

Onze prioriteit service Crosswalk is bedoeld voor mensen die, om welke reden dan ook, niet snel ter been zijn en moeite hebben om in de beperkte groentijd veilig de overkant te bereiken. Ook na het downloaden van de CrossWalk app is de app actief zonder dat een actieve handeling van de gebruiker nodig is. Door de GPS-positie van de telefoon op een slimme manier te gebruiken, weet het verkeerslicht dat een voetganger met de CrossWalk app wil oversteken. De tijd dat het stoplicht op groen staat, wordt afgestemd op de snelheid van de voetganger. De app biedt ook een oplossing tegen de geluidsoverlast van rateltikkers: de rateltikkers worden alleen geactiveerd als blinde of slechtziende, die gebruik maken van de app, in de buurt van het kruispunt komen.

De voordelen op een rijtje

  • Mogelijkheid om prioriteit te verlenen aan specifieke weggebruikers op specifieke plekken
  • Veilig oversteken voor kwetsbare groepen
  • Ondersteunen van de mobiliteit van ouderen
  • Geen noodzaak tot dure infrastructurele wijzigingen
  • Één technische platform voor regulering wegverkeer en prioriteit verlening voetgangers, fietsers, trucks, openbaar vervoer en nood- en hulpvoertuigen
  • Veilig, eenvoudig en gebruiksvriendelijk