Smart Mobility etuisuuspalvelut

Kaupunkialueet ovat yhä vilkkaampia. Tienkäyttäjien määrä kasvaa edelleen, mikä voi aiheuttaa ruuhkia ja vaarallisia liikennetilanteita. Älyteknologian avulla tieliikenneviranomaisille annetaan mahdollisuus asettaa tietyt tienkäyttäjäryhmät etusijalle. Näin pystytään optimoimaan liikennevirtaa, parantamaan liikenneturvallisuutta ja  luomaan turvallinen ja nopea kaupunkiliikenne.

Yksittäiset ajoneuvot yhdistyvät älykkäisiin liikennevaloihin älykkään liikkuvuuden prioriteettipalvelun, Greenflown avulla. Tienkäyttäjä saa viiveettä tietoa liikennevalosta, joita hän lähestyy. Haluttujen kohderyhmien liikkumista voidaan priorisoida eri tavoin. Priorisoinnin mahdollistavat yksittäisten ajoneuvojen älykkäät järjestelmät, älykkäät liikenteenohjausjärjestelmät (iVRI) sekä näitä yhdistävään alustaan. Ajoneuvot lähettävät etuisuuspyynnöt alustan kautta, pyynnöt validoidaan ja yksittäisille ajoneuvoille annetaan oma prioriteetti.

Järjestelmä punnitsee etuisuuspyyntöjä suhteessa ajoneuvojen kokonaismäärään sekä muihin prioriteettipyyntöihin. Kuljettaja saa palautetta etuisuuspyynnön tuloksesta ja tietoa lähestyvistä liikennevaloista, kuten punaisen tai vihreän valon vaihtumiseen kuluva aika tai tiedon ajonpeudesta, jota noudattamalla vihreisiin valoihin ehtii pysähtymättä. Teknologia tarjoaa kunnille ja kaupungeille innovatiivisen välineen oman liikennepolitiikan toteuttamiseen sekä turvallisen ja sujuvan liikenteen edistämiseen. Halutut tienkäyttäjäryhmät voidaan myös priorisoida.

Kestävää rahtiliikennettä etuisuuspalveluiden avulla

Viranomaiset voivat prioriteettipalveluiden avulla sujuvoittaa raskaan liikenteen kulkua kaupunkialueilla tai tarjota vaihtoehtoisia reittejä. Greenflow for Trucks -palvelu on kiinnostava myös kuljetusyritysten näkökulmasta: kuljettaja saa tietoa, jonka avulla hän voi sovittaa ajotapaansa liikennetilanteen mukaan ja jopa päästä vihreisiin valoihin aiemmin tai vihreä jakso voi olla pidempi. Kiihdytyksiä ja pysähdyksiä vähentämällä liikennevirta on sujuvampaa ja polttoaineenkulutus pienenee.  Jokainen säästetty pysähdys voi vähentää polttoaineenkulutusta 0,5–1,5 litralla ajoneuvon painosta ja tyypistä riippuen. Lisäksi hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi ja vähemmän pysähtymisiä tarkoittaa vähemmän menetettyä aikaa ja parempaa arviota odotetusta saapumisaikasta.

Vihreä valo aina hälytysajoneuvoille

Valitettavasti hälytysajoneuvoille tapahtuu usein onnettomuuksia, ja yleisimmin taajamien liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä. Hälytysajoneuvojen etuisuuspalvelu Greenflow for BlueLights varmistaa automaattisen vihreän valon hälytysajossa olevalle poliisille, pelastusajoneuvoille ja sairaankuljetukselle. Hälytysajoneuvot kommunikoivat reitillä olevien liikennevalojen kanssa ja kun ajoneuvon prioriteetti tunnistetaan se voi ylittää risteyksen esteettömästi.

Julkisen liikenteen priorisointi

Sama liikennettä ohjaava sekä raskaan liikenteen ja hälytysajoneuvot priorisoiva palvelu antaa etusijan myös julkiselle liikenteelle. Linja-autonkuljettaja saa tietoa punaisten ja vihreiden valojen ajoituksesta ja myös ohjeita nopeuden valintaan. Bussi voi puolestaan antaa liikenteenohjausjärjestelmälle tietoa täyttöasteesta: on tärkeämpää asettaa etusijalle täysi kuin melkein tyhjä bussi. Bussin täyttöasteen ja aikataulun lisäksi voidaan huomioida sähköbussien akun käyttö. Vähemmän pysähdyksiä ja liikkeellelähtöjä, pienempi virrankulutus. Greenflow for Public Transport optimoi julkisen liikenteen.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Optimaalinen ja turvallinen, ympäristön huomioiva liikennevirta
  • Parempi ajomukavuus kuljettajille
  • Liikenneväylien kapasiteetin optimaalinen käyttö
  • Aina vihreä valo hälytysajoneuvoille
  • Sama tekninen alusta liikenteen ohjaukseen sekä rahtiliikenteen, julkisen liikenteen, hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen priorisointiin