Verkottunut ja keskusteleva liikenne

Verkottunut ja keskusteleva liikenne

Liikenteessä olevat ajoneuvot ovat yhä yleisemmin yhteydessä toisiinsa. Yhteistoiminnalliset ja liitetyt järjestelmät mahdollistavat älykkään viestinnän ajoneuvojen välillä (ajoneuvo-ajoneuvo) ja ajoneuvojen ja liikennejärjestelmien välillä (ajoneuvo-infrastruktuuri). Tiedonsiirto hoidetaan pilvipalvelun ja mobiiliverkon kautta tai lyhyillä etäisyyksillä Wifi-11p -yhteyksin.

De belangrijkste drijfveren voor deze intelligente communicatie zijn de verkeersveiligheid, energiebesparing en verkeersefficiëntie. In 2019 telde Europa 22.660 verkeersdoden. Door de intelligente communicatie verder te ontwikkelen, wordt het veiliger op de weg. Bijvoorbeeld als een auto acuut remt: door de onderlinge communicatie remmen de auto’s erachter ook direct en wordt een kettingbotsing voorkomen. Daarnaast kan, doordat meer informatie beschikbaar is, het verkeer beter gereguleerd worden, waardoor het aantal files en de reistijd afnemen. Dit draagt ook bij aan het verlagen van de uitstoot en verbeteren van de luchtkwaliteit in stedelijk gebied: door het reguleren van het verkeer en snelheidsadviezen voor individuele weggebruikers zijn minder stops nodig.

De afgelopen jaren is met projecten als InterCor en C-Mobile gewerkt aan een Europese standaard voor vehicle-to-infrastructure communicatie. Ook met lokale standaarden en initiatieven is veel ervaring opgedaan op het gebied van connected intelligente verkeerslichten, zoals het Talking Traffic partnership in Nederland. Het is nu aan de EU-landen om deze standaarden te harmoniseren naar een open, bewezen Europees eco-systeem, waaraan elke partij kan deelnemen via het C-Roads programma. Met dit ecosysteem ontstaan meer hulpmiddelen vanuit de infrastructuur om te communiceren met connected, coöperatieve en geautomatiseerde auto’s en meer mogelijkheden voor slimme toepassingen in steden en tussen steden. In steden kunnen prioriteit services worden geboden en transport worden verduurzaamd, maar denk ook aan melden van gestrande voertuigen en files aan voertuigen in niet-gesignaleerd gebied. Kortom: coöperatieve, connected en/of hybride systemen die aan de Europese standaarden voldoen maken het verkeer veiliger, efficiënter en duurzamer.

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen worden vaak geassocieerd met korteafstandcommunicatie. In Europa werken coöperatieve systemen momenteel op Wifi-11p en/of LTE-V2X. Voor deze communicatie is een zender en transponder nodig en is te vergelijken met de traditionele wifi, maar met zeer snelle insteltijden. Door die snelheid is deze korteafstandcommunicatie erg geschikt voor vehicle-to-vehicle communicatie. De snelle responstijd is op dit moment dan ook het grootste verschil met een connected systeem.

Connected systemen

Bij een connected systeem is sprake van cellulaire communicatie via de cloud, waardoor zenders en transponders niet nodig zijn. Dit is extra interessant voor slimme mobiliteitsoplossingen, omdat je rechtstreeks contact hebt met individuele weggebruikers. Hier kun je eerder en meer informatie uithalen dan van een detectielus: je weet om wat voor weggebruiker, een vrachtwagen of auto, het gaat en wat de afslag intentie is. Daarnaast is via een smartphone applicatie communicatie met fietsers en voetgangers mogelijk.

De voordelen op een rijtje

  • Hoe meer communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en verkeerssystemen, hoe veiliger het op de weg wordt.
  • Doordat meer informatie beschikbaar is over de route van individuele voertuigen kan de doorstroming beter gereguleerd worden.
  • Voor individuele weggebruikers kan een optimale doorstroming gerealiseerd worden, bijvoorbeeld altijd groen licht voor nood- en
    Door het verkeer beter te reguleren en het aantal stops te minimaliseren, neemt de uitstoot of en wordt de luchtkwaliteit beter.
  • Routes kunnen efficiënter worden ingericht, waardoor de tijd dat je onderweg bent korter wordt.

Projecten en samenwerkingsverbanden

Dynniq biedt slimme oplossingen voor het hele ecosysteem, van verkeersregelinstallaties tot en met systemen voor de boordcomputers van vrachtwagens en hulpvoertuigen. We omarmen de Europese standaarden en zetten ons in voor een open en bewezen ecosysteem waaraan elke partij kan deelnemen. Waar mogelijk faciliteren we dit open ecosysteem en nemen we deel aan Europese projecten en samenwerkingsverbanden om dit ecosysteem verder vorm te geven, zoals Talking Traffic, InterCor, Aurora, C-mobile en C-Roads.

Ontdek onze coöperatieve en connected services