Mittaa, niin et mene metsään

Julkaisuaika:22-06-2021

mittaaminen

Mittaaminen mahdollistaa suorituksen parantamisen – mitattu data, fakta, paljastaa toimimattomat prosessit. Laadukas mittaaminen vaatii systematiikkaa, taitoa ja myös toimivaa tekniikkaa. YSP:llä on pitkä kokemus tieliikenteen, teollisuuden sekä infrastruktuurin mittausjärjestelmistä.

Tilannetietoisuuden saavuttaminen ja parannustarpeen hahmotus lähtee luotettavista mittauksista. Mittausteknologia myös kehittyy kovaa vauhtia etenkin kamerapuolella, ja moni perinteinen mittaus voidaankin jo korvata kameroilla, puhumattakaan koneoppimisen mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista.

Sopivan mittalaitteen tai anturin valinta sekä asennus edellyttävät ammattitaitoa. Pitää tuntea vaihtoehtoja sekä prosessin ominaispiirteet ja mahdolliset häiriöt. Anturin tai muiden mittalaitteiden laadusta tinkiminen voi kostautua pahasti. Huolellinen, luotettava kaapelointi on myös tärkeää, etteivät katkokset tai häiriöt pääse sotkemaan tuloksia.

Visualisointi avaa tilannekuvan

Informaation visualisointi on keskeistä, jotta voidaan nähdä ja ymmärtää selkeästi, missä mennään. Jos mittauksia on kymmeniä tai jopa satoja, niin mikä niistä on missäkin tilanteessa se tärkeä, jota pitää katsoa? Miten ne liittyvät toisiinsa? Millaisen kuvan mittaukset antavat reaalimaailmasta?

Tärkeä tieto voi olla vaarassa hukkua massaan, tai pahimmillaan voidaan antaa väärää kuvaa todellisuudesta. Tulee hahmottaa kokonaisuus sekä yksityiskohdat, ja se, miten ne liittyvät toisiinsa – esimerkiksi silloin, kun pohditaan, onko jonkin laitoksen kokonaistuotantotaso kunnossa? Entä tehdäänkö siellä oikeita asioita, haluttua lopputuotetta ja laatua, vai sata lasissa sutta?

Prosessin ongelmakohdat paljastuvat 

Mittausdata paljastaa helposti myös sen, jos prosessi pumppaa, jolloin sen kapasiteettia ja tehoa ei täysimääräisesti hyödynnetä. Tuleeko jopa katkoksia? Mikä on juurisyy? Mikä suure prosessissa lähti pieleen ja johti koko laitoksen stoppiin? Olisiko se voitu välttää?

Jos haluat hallita ja ohjata asioita, on niitä ruvettava mittaamaan. Mittaaminen tuottaa dataa, joka varastoidaan tyypillisesti pilvipalveluun. Kerätty data mahdollistaa visualisoinnin, raportit, analyysit, laskennan ja jopa koneoppimisen. Pilvipalveluissa dataa saadaan yhdisteltyä muihin järjestelmiin perinteisiä järjestelmiä helpommin. Samalla päästään näkemään laajempia kokonaisuuksia ja yhdistelemään tietoa innovatiivisin tavoin.

Minimoi hukkaa mittausdatan avulla

Mittaaminen ja mittausdatan keruu on voimakas työkalu, jolla saavutetaan kokonaiskuvan ymmärrys ja hallinta. Kun mittaa niin tietää, missä mennään. Jos mittarit eivät ole halutussa asennossa, muutetaan prosessin parametrejä ja katsotaan, mennäänkö oikean suuntaan. Tavoitteiden mukainen tuotanto tuottaa tulosta ja minimoi hukkaa.

YSP osaa mittaamisen sekä pilvipalvelut, ja me kaiken lisäksi vielä tykkäämme mittareiden rakentelusta, sillä niillä saadaan aikaan konkreettista hyötyä – tuottavuutta! Jos tämä kiinnostaa myös sinua, niin ota yhteyttä ja jutellaan, miten voisimme olla avuksi.

Mikko Mäkinen

Myyntijohtaja, YSP Oy

040 532 8238

Lisätietoa YSP:n palveluista