Yritysvastuu

Tehdään maailmasta päivä päivältä hieman parempi

Yritysvastuu (CSR, Corporate Social Responsibility) on tärkeä aihe yhteiskunnassamme, eikä sitä voida sivuuttaa organisaatioissa. Otamme vastuun toimintamme ja päätöstemme seurauksista, jotka vaikuttavat ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävän kehityksen arvot (muun muassa energiankulutus, ilmasto, raaka-aineet, terveys, turvallisuus, hyvä hallintotapa sekä lakien ja asetusten noudattaminen) koskevat liiketoimintaamme, mutta myös asiakkaillemme tarjottavia tuotteita ja palveluita. Vaikka yritysvastuuteen kiinnitetään eri tavalla huomiota eri maissa mukana ovat kaikki toimipisteemme ja työntekijämme.

Tunnustamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ja vastuun, jonka yritysten on otettava näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskitymme neljään näistä kestävän kehityksen tavoitteista, joilla uskomme olevan suurin vaikutus liiketoiminnallemme ja koko arvonketjullemme:

  • Tavoite 7 – Edullinen ja puhdas energia: Innovaatioidemme ja energiamarkkinoihin liittyvän liiketoiminnan avulla edistämme energiatehokkuutta varmistamalla kohtuuhintaisen, luotettavan ja modernin energian saatavuuden kaikille.
  • Tavoite 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri: Autamme parantamaan yhteiskunnan energia- ja liikkuvuusvirtoja kehittyneillä teknologisilla ratkaisuillamme. Meillä on tietoa ja kokemusta älykkäiden infrastruktuurien ja liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta.
  • Tavoite 11 – Kestävät kaupungit ja kunnat: autamme ihmisiä, tietoa ja tavaroita saavuttamaan määränpäänsä nopeasti, kestävästi ja turvallisesti. Ratkaisuissamme yhdistyvät tehokkaasti liikkuvuus ja energia, jotka ovat elintärkeän ja vahvan infrastruktuurin perusta.
  • Tavoite 17 – Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi: tuemme sellaisten kansainvälisten kumppanuuksien toteuttamista, jotka edistävät turvallisuuden, kestävyyden ja tehokkuuden kehitystä. Meillä on aktiivinen rooli kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa ja kumppanuuksissa, jotka tuovat kansalliset päätöksentekijät, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja muut sidosryhmät yhteen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävä kehitys

Pyrimme aktiivisesti kestäviin ratkaisuihin, jotka vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Osakkeenomistajamme Egerian aloitteesta kestävän kehityksen politiikkaamme arvioidaan vuosittain Spring Associatesin ulkopuolisten asiantuntijoiden avustamana ja sitä mukautetaan tarvittaessa.

Lyhenne ESG viittaa vastuullisuuteen ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan kannalta (Environmental, Social, Governance). Nämä kolme keskeistä tekijää mittaavat sijoituksen vaikutuksia kestävän kehityksen ja eettisten näkökulmien kannalta:

Yhdistämme valitsemamme neljä kestävän kehityksen tavoitetta yhdeksään yritysvastuun teemaan. Niiden avulla pystymme tunnistamaan meille kaikkein olennaisimmat vastuullisuusnäkökohdat: