Milieu

CO2 beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Dynniq betekent dat wij een rol willen spelen in de wereldwijde uitdagingen op economisch, milieutechnisch en sociaal gebied. Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwe innovatieve technologie de sleutel is in het oplossen van deze uitdagingen. Onze inspanningen op het gebied van CO2 zijn afgeleid van de overkoepelende missie dat Dynniq technologie ontwikkelt die de business en de samenleving verbetert.

Certificaat CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De focus ligt daarbij op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie. Sinds maart 2011 is het beheer van de CO2-Prestatieladder ondergebracht bij een onafhankelijke stichting ​SKAO en kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen. Dynniq is gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, namelijk niveau 5. Het certificaat van Dynniq behorende bij de prestatieladder is te vinden in ons download center.

Footprint Dynniq

  • CO2 Footprint totaal (ton) 2019

  • CO2 Footprint totaal (%) 2019

 

Doelstellingen en voortgang

De directie van Dynniq Nederland B.V. onderschrijft het EMS (Energie Management Systeem). De metingen, resultaten en doelstellingen voor wat betreft CO2-reductie zijn nader uitgewerkt in onderstaande documenten die te vinden zijn in het Dynniq Downloadcenter: klik hier.

​Initiatieven en commitment

Dynniq commiteert zich aan twee CO2-emissiereductie programma’s van overheid of NGO’s voor zowel het bedrijf als projecten welke te vinden zijn in het Dynniq Downloadcenter: klik hier.

Dynniq is verder aangesloten bij: ​