Tietosuojaseloste

Tämä on Dynniq Finland Oy:n, Dynniq Holding Oy:n ja YSP Oy:n rekisteriseloste (”Dynniq”) rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 11.1.2021, viimeisin muutos 11.1.2021.

Kun vierailet verkkosivustollamme tai otat meihin yhteyttä, voimme kerätä ja käsitellä tiettyjä henkilötietojasi. Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää ja haluamme, että toimintamme on aina lakien ja asetusten mukaista.

1. Rekisterinpitäjä

Dynniq Group B.V.,  Basicweg 16, 3821 BR Amersfoort, Alankomaat

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

privacyofficer@dynniq.com

3. Rekisterin nimi

Dynniq Finland markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde ja markkinointi) tai henkilön suostumus (uutiskirjeen tilaus). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi ja asiakassuhteiden ylläpito ja hoito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys tai organisaatio, yhteystiedot, tiedot sopimuksista ja tilauksista sekä laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Lisäksi voimme tallentaa verkkosivuilla vierailuun liittyviä tietoja kuten IP-osoitteesi, vierailemasi sivut, käytetty selain, maantieteelliset tiedot (esim. sijaintisi), kielivalinta sekä vierailusi aika ja kesto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakastapaamisten ja sopimusten kautta sekä mm. sähköpostitse ja www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Dynniq ei luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muokkaamiselta, luvattomalta paljastamiselta tai pääsyltä Dynniq käyttää teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, kuten salasanoja, palomuureja ja suojattuja palvelimia. Toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää tietosuojaan liittyviä riskejä hyväksyttävälle tasolle.

Tietoihin pääsevät käsiksi vain erikseen nimetyt henkilöt, joiden työnkuvaan asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin tietojen käsittely kuuluu.

Heti kun henkilötietojen tallentaminen ei ole enää tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, ne poistetaan. Verkkosivuston teknistä ja toiminnallista hallintaa varten tietoja ei säilytetä enempää kuin yhden vuoden verkkosivustolla käynnin jälkeen, ellei erityisiä syitä pidempään säilytysjaksoon ole.

Muut verkkosivustot ja sosiaalinen media

Verkkosivustomme voivat sisältää viitteitä tai linkkejä muille verkkosivustoille ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi Dynniqin sisältöjä voidaan julkaista myös sosiaalisen median kanavissa. Dynniq ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelystä näiden muilla verkkosivustoilla tai sosiaalisen median palveluissa eikä Dynniqin tietosuojakäytäntö ja evästekäytäntö ole voimassa muita palveluita ja sivustoja käytettäessä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, pyynnön esittäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.