Dynniq suunnittelee ja urakoi Turun kehätien valaistuksen ja liikennevalot

Julkaisuaika:20-11-2020

Turun kehätie Kauselan liittymä ilmakuva

Kreate ja Dynniq ovat allekirjoittaneet sopimuksen nelikaistaiseksi muuttuvan Turun kehätien länsiosan valaistuksen ja liikennevalojen toteuttamisesta. Dynniq vastaa kehätien ja valtatie 10:n sekä sen ramppien valaistuksen suunnittelusta ja urakoinnista. Kokonaisuuteen kuuluu myös liikennevalojen suunnittelu ja toteutus.

Nyt alkavassa kehätien uudistuksen toisessa vaiheessa  työt keskittyvät Turun länsipuolelle osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2020 ja hanke valmistuu vuonna 2023.

Dynniq suunnittelee ja urakoi nelikaistaista kehätietä yhteensä noin kuusi kilometriä, valtatie 10:ä noin kilometrin sekä niihin liittyviä ramppeja ja kevytväliä noin kymmenen kilometrin matkalla. Dynniq vastaa lisäksi valtatie 10:n tieosuudella olevien risteysten liikennevalojen suunnittelusta, asennuksesta, ohjelmoinnista sekä käyttöönotosta. Liikennevalokojeet valmistetaan kokonaisurakkana.

Urakka alkoi valaistuksen ja liikennevalojen suunnittelulla elokuussa 2020 ja hanke jatkuu eri vaiheillaan vuoteen 2023 saakka. Dynniq toteutti Suomen johtaviin infrarakentajiin kuuluvan Kreaten kanssa samalla konseptilla moottoritie 132:n Klaukkalaan ohitustien valaistuksen. Tässä kohteessa ei kuitenkaan ollut liikennevaloja.

”Haluamme kiittää Kreatea ja Väylävirastoa meitä kohtaan osoittamasta luottamuksesta sekä pitkästä yhteistyöstä. Meille oli erittäin tärkeää päästä mukaan tähän keihäänkärkihankkeeseen, jossa voimme yhdistää osaamisemme liikennevaloista, tievalaistuksesta ja suurten urakoiden tehokkaasta toteuttamisesta”, Dynniqin myyntijohtaja Ismo Heikola toteaa.

Kokonaisuuksia kasvunvaralla

Turun kehätie (Kt 40) on osa  vilkkaasti liikennöityä E18-tietä. Hankkeessa Kauselan ja Kirismäen välisen tieosuuden tasoliittymät poistetaan ja tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun. Vilkkaasti liikennöity kehätie (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle.

Työpäällikkönä Kreatella työskentelevä Sami Laakso kertoo, että Kreatelle Turun kehätie -hanke on erittäin tärkeä ja kokoluokaltaan suuri projekti.

”Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta rakentamista työn tilaajalle Väylävirastolle, sovitussa osin kireässäkin toteutusaikataulussa. Tämän varmistaaksemme on tärkeää, että myös Kreaten valitsemat aliurakoitsijat pystyvät vastaamaan näihin vaatimuksiin. Olemme toteuttaneet Dynniqin kanssa aiemmin useampia väylähankkeita ja uskon että hyvin sujunut yhteistyö jatkuu myös Turun kehätiellä”, Laakso sanoo.

Dynniqillä ollaan tyytyväisiä, että hanke mahdollistaa osaamisen näyttämisen laajalla skaalalla.

”Kausela–Pukkila -projektissa pääsemme yhdistämään myös liikennevalo-osaamisemme ja näin saamaan tilaajalle kokonaisvaltaisen toteutuksen. Dynniq on mukana myös monessa tietelematiikka-hankkeessa, joten voisimme vielä yhdistää tiehankkeisiin tietelematiikan suunnittelun, ja rakentamisen”, Heikola lisää.

Kartta Turun kehätie E18 Väylävirasto

Ilmakuva ja kartta: Väylävirasto